ადელფან-ეზიდრექსი

ადელფან-ეზიდრექსი

ადელფან-ეზიდრექსი Medgeo.net-ზე

medgeo.net-ზე განთავსებული პოსტის –  ადელფან-ეზიდრექსი უპირველესი მიზანია, მკითხველს მიაწოდოს არსებული სამეცნიერო მასალების, ოფიციალური აღწერებისა და საზოგადოებრივი აზრის თავისუფალი მიმოხილვა.
medgeo.net-ზე განთავსებული  სტატია – პოსტი მოიცავს შემდეგ ნაწილებს:  ადელფან-ეზიდრექსი საავტორო ანალიტიკური აღწერა; ადელფან-ეზიდრექსი ოფიციალური საფირმო აღწერა; ადელფან-ეზიდრექსი ფასები (ფარდობითი); ადელფან-ეზიდრექსი ანალოგები; ადელფან-ეზიდრექსი სინონიმები; ადელფან-ეზიდრექსი შემცვლელები; ადელფან-ეზიდრექსი კონსულტაციები; ადელფან-ეზიდრექსი გავრცელებული კითხვა–პასუხები; ადელფან-ეზიდრექსი ქიმიური ფორმულები; ადელფან-ეზიდრექსი სტრუქტურული ფორმულები; ადელფან-ეზიდრექსი სოციოლოგიური კვლევები.

.

.

.

.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სამედიცინო საიტების ადმინისტრაციებს: თუკი თქვენ ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე გაქვთ ინტერნეტში გამოქვეყნებული მასალები პრეპარატის –  ადელფან-ეზიდრექსი – შესახებ, ანოტაცია შეგიძლიათ განათავსოთ ამ გვერდზე. ამგვარი ანოტაციების ერთად თავმოყრა და მკითხველისათვის სისტემური სურათის შექმნაა წინამდებარე პოსტის მიზანი. შეგვეხმიანეთ ელფოსტაზე: mpifarm@gmail.com

ბმები:   1. მედიკამენტები;  2. იურიდიული პორტალი

…………..