ადვოკატი კაჭკაჭაშვილი ოთარი

ადვოკატი კაჭკაჭაშვილი ოთარი

სიითი ნომერი რეესტრში – 988

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კაჭკაჭაშვილი ოთარი იურისტი კაჭკაჭაშვილი ოთარი ადვოკატი კაჭკაჭაშვილი ოთარი არბიტრაჟი კაჭკაჭაშვილი ოთარი ექსპერტიზა კაჭკაჭაშვილი ოთარი იურიდიული მომსახურება