ადვოკატი კახიძე ხატია

ადვოკატი კახიძე ხატია

სიითი ნომერი რეესტრში – 1099

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კახიძე ხატია  იურისტი კახიძე ხატია  ადვოკატი კახიძე ხატია  არბიტრაჟი კახიძე ხატია  ექსპერტიზა კახიძე ხატია  იურიდიული მომსახურება