ადვოკატი კეკელაშვილი თამარი

ადვოკატი კეკელაშვილი თამარი

სიითი ნომერი რეესტრში – 3852

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კეკელაშვილი თამარი იურისტი კეკელაშვილი თამარი ადვოკატი კეკელაშვილი თამარი არბიტრაჟი კეკელაშვილი თამარი ექსპერტიზა კეკელაშვილი თამარი იურიდიული მომსახურება