ადვოკატი კენკებაშვილი ფრიდონ

ადვოკატი კენკებაშვილი ფრიდონ

სიითი ნომერი რეესტრში – 3838

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კენკებაშვილი ფრიდონ  იურისტი კენკებაშვილი ფრიდონ  ადვოკატი კენკებაშვილი ფრიდონ  არბიტრაჟი კენკებაშვილი ფრიდონ  ექსპერტიზა კენკებაშვილი ფრიდონ  იურიდიული მომსახურება