ადვოკატი კერესელიძე დალი

ადვოკატი კერესელიძე დალი

სიითი ნომერი რეესტრში – 1266

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კერესელიძე დალი იურისტი კერესელიძე დალი ადვოკატი კერესელიძე დალი არბიტრაჟი კერესელიძე დალი ექსპერტიზა კერესელიძე დალი იურიდიული მომსახურება