ადვოკატი კობაიძე ალექსი

ადვოკატი კობაიძე ალექსი

სიითი ნომერი რეესტრში – 1049

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კობაიძე ალექსი იურისტი კობაიძე ალექსი ადვოკატი კობაიძე ალექსი არბიტრაჟი კობაიძე ალექსი ექსპერტიზა კობაიძე ალექსი იურიდიული მომსახურება