ადვოკატი კობაიძე ნიკოლოზ

ადვოკატი კობაიძე ნიკოლოზ

სიითი ნომერი რეესტრში – 4026

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კობაიძე ნიკოლოზ იურისტი კობაიძე ნიკოლოზ ადვოკატი კობაიძე ნიკოლოზ არბიტრაჟი კობაიძე ნიკოლოზ ექსპერტიზა კობაიძე ნიკოლოზ იურიდიული მომსახურება