ადვოკატი კოვზიაშვილი თამარი

ადვოკატი კოვზიაშვილი თამარი

სიითი ნომერი რეესტრში – 3043

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  კოვზიაშვილი თამარი იურისტი კოვზიაშვილი თამარი ადვოკატი კოვზიაშვილი თამარი არბიტრაჟი კოვზიაშვილი თამარი ექსპერტიზა კოვზიაშვილი თამარი იურიდიული მომსახურება