ადვოკატი ლაზაშვილი ლია

ადვოკატი ლაზაშვილი ლია

სიითი ნომერი რეესტრში – 403

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ლაზაშვილი ლია  იურისტი ლაზაშვილი ლია  ადვოკატი ლაზაშვილი ლია  არბიტრაჟი ლაზაშვილი ლია  ექსპერტიზა ლაზაშვილი ლია  იურიდიული მომსახურება