ადვოკატი ლატარია ლევან

ადვოკატი ლატარია ლევან

სიითი ნომერი რეესტრში – 3012

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ლატარია ლევან იურისტი ლატარია ლევან ადვოკატი ლატარია ლევან არბიტრაჟი ლატარია ლევან ექსპერტიზა ლატარია ლევან იურიდიული მომსახურება