ადვოკატი ლომიძე მედეა

ადვოკატი ლომიძე მედეა

სიითი ნომერი რეესტრში – 1891

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ლომიძე მედეა  იურისტი ლომიძე მედეა  ადვოკატი ლომიძე მედეა  არბიტრაჟი ლომიძე მედეა  ექსპერტიზა ლომიძე მედეა  იურიდიული მომსახურება