ადვოკატი ლორთქიფანიძე ჟუჟუნა

ადვოკატი ლორთქიფანიძე ჟუჟუნა

სიითი ნომერი რეესტრში – 3727

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ლორთქიფანიძე ჟუჟუნა იურისტი ლორთქიფანიძე ჟუჟუნა ადვოკატი ლორთქიფანიძე ჟუჟუნა არბიტრაჟი ლორთქიფანიძე ჟუჟუნა ექსპერტიზა ლორთქიფანიძე ჟუჟუნა იურიდიული მომსახურება