ადვოკატი მაისურაძე ნანა 2

ადვოკატი მაისურაძე ნანა 2

სიითი ნომერი რეესტრში – 2808

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  მაისურაძე ნანა 2 იურისტი მაისურაძე ნანა 2 ადვოკატი მაისურაძე ნანა 2 არბიტრაჟი მაისურაძე ნანა 2 ექსპერტიზა მაისურაძე ნანა 2 იურიდიული მომსახურება