ადვოკატი მაღლაკელიძე ირინე

ადვოკატი მაღლაკელიძე ირინე

სიითი ნომერი რეესტრში – 2361

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  მაღლაკელიძე ირინე  იურისტი მაღლაკელიძე ირინე  ადვოკატი მაღლაკელიძე ირინე  არბიტრაჟი მაღლაკელიძე ირინე  ექსპერტიზა მაღლაკელიძე ირინე  იურიდიული მომსახურება