ადვოკატი მაჭარაშვილი ბორის

ადვოკატი მაჭარაშვილი ბორის

სიითი ნომერი რეესტრში – 3647

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  მაჭარაშვილი ბორის იურისტი მაჭარაშვილი ბორის ადვოკატი მაჭარაშვილი ბორის არბიტრაჟი მაჭარაშვილი ბორის ექსპერტიზა მაჭარაშვილი ბორის იურიდიული მომსახურება