ადვოკატი მაჭარაძე სოფიო

ადვოკატი მაჭარაძე სოფიო

სიითი ნომერი რეესტრში – 3973

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  მაჭარაძე სოფიო  იურისტი მაჭარაძე სოფიო  ადვოკატი მაჭარაძე სოფიო  არბიტრაჟი მაჭარაძე სოფიო  ექსპერტიზა მაჭარაძე სოფიო  იურიდიული მომსახურება