ადვოკატი მახაძე თეიმურაზ

ადვოკატი მახაძე თეიმურაზ

სიითი ნომერი რეესტრში – 4385

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  მახაძე თეიმურაზ იურისტი მახაძე თეიმურაზ ადვოკატი მახაძე თეიმურაზ არბიტრაჟი მახაძე თეიმურაზ ექსპერტიზა მახაძე თეიმურაზ იურიდიული მომსახურება, მახაძე თეიმურაზ კანონი მახაძე თეიმურაზ სასამართლო, მახაძე თეიმურაზ კანონმდებლობა, მახაძე თეიმურაზ