ადვოკატი მესხია ლევან

ადვოკატი მესხია ლევან

სიითი ნომერი რეესტრში – 4175

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  მესხია ლევან იურისტი მესხია ლევან ადვოკატი მესხია ლევან არბიტრაჟი მესხია ლევან ექსპერტიზა მესხია ლევან იურიდიული მომსახურება, მესხია ლევან კანონი მესხია ლევან სასამართლო, მესხია ლევან კანონმდებლობა, მესხია ლევან