ადვოკატი მინდორაშვილი ია

ადვოკატი მინდორაშვილი ია

სიითი ნომერი რეესტრში – 3442

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  მინდორაშვილი ია იურისტი მინდორაშვილი ია ადვოკატი მინდორაშვილი ია არბიტრაჟი მინდორაშვილი ია ექსპერტიზა მინდორაშვილი ია იურიდიული მომსახურება, მინდორაშვილი ია კანონი მინდორაშვილი ია სასამართლო, მინდორაშვილი ია კანონმდებლობა, მინდორაშვილი ია