ადვოკატი მინდორაშვილი ჯემალ

ადვოკატი მინდორაშვილი ჯემალ

სიითი ნომერი რეესტრში – 1147

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  მინდორაშვილი ჯემალ იურისტი მინდორაშვილი ჯემალ ადვოკატი მინდორაშვილი ჯემალ არბიტრაჟი მინდორაშვილი ჯემალ ექსპერტიზა მინდორაშვილი ჯემალ იურიდიული მომსახურება, მინდორაშვილი ჯემალ კანონი მინდორაშვილი ჯემალ სასამართლო, მინდორაშვილი ჯემალ კანონმდებლობა, მინდორაშვილი ჯემალ