ადვოკატი მინჯია ნინო

ადვოკატი მინჯია ნინო

სიითი ნომერი რეესტრში – 468

სპეციალიზაცია: სამოქ. სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  მინჯია ნინო იურისტი მინჯია ნინო ადვოკატი მინჯია ნინო არბიტრაჟი მინჯია ნინო ექსპერტიზა მინჯია ნინო იურიდიული მომსახურება, მინჯია ნინო კანონი მინჯია ნინო სასამართლო, მინჯია ნინო კანონმდებლობა, მინჯია ნინო