ადვოკატი მირანდა გოგოხია

ადვოკატი მირანდა გოგოხია

სიითი ნომერი რეესტრში – 2353

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  მირანდა გოგოხია იურისტი მირანდა გოგოხია ადვოკატი მირანდა გოგოხია არბიტრაჟი მირანდა გოგოხია ექსპერტიზა მირანდა გოგოხია იურიდიული მომსახურება, მირანდა გოგოხია კანონი მირანდა გოგოხია სასამართლო, მირანდა გოგოხია კანონმდებლობა, მირანდა გოგოხია