ადვოკატი მიქაშვილი ვლადიმერი

ადვოკატი მიქაშვილი ვლადიმერი

სიითი ნომერი რეესტრში – 1980

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  მიქაშვილი ვლადიმერი იურისტი მიქაშვილი ვლადიმერი ადვოკატი მიქაშვილი ვლადიმერი არბიტრაჟი მიქაშვილი ვლადიმერი ექსპერტიზა მიქაშვილი ვლადიმერი იურიდიული მომსახურება, მიქაშვილი ვლადიმერი კანონი მიქაშვილი ვლადიმერი სასამართლო, მიქაშვილი ვლადიმერი კანონმდებლობა, მიქაშვილი ვლადიმერი