ადვოკატი მოდებაძე ბიჭიკო

ადვოკატი მოდებაძე ბიჭიკო

სიითი ნომერი რეესტრში – 481

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP –  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  მოდებაძე ბიჭიკო იურისტი მოდებაძე ბიჭიკო ადვოკატი მოდებაძე ბიჭიკო არბიტრაჟი მოდებაძე ბიჭიკო ექსპერტიზა მოდებაძე ბიჭიკო იურიდიული მომსახურება, მოდებაძე ბიჭიკო კანონი მოდებაძე ბიჭიკო სასამართლო, მოდებაძე ბიჭიკო კანონმდებლობა, მოდებაძე ბიჭიკო