ადვოკატი ნაყოფია ვახტანგი

ადვოკატი ნაყოფია ვახტანგი

სიითი ნომერი რეესტრში – 2999

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ნაყოფია ვახტანგი იურისტი ნაყოფია ვახტანგი ადვოკატი ნაყოფია ვახტანგი არბიტრაჟი ნაყოფია ვახტანგი ექსპერტიზა ნაყოფია ვახტანგი იურიდიული მომსახურება, ნაყოფია ვახტანგი კანონი ნაყოფია ვახტანგი სასამართლო, ნაყოფია ვახტანგი კანონმდებლობა, ნაყოფია ვახტანგი