ადვოკატი შალვა რომანაძე

ადვოკატი შალვა რომანაძე

სიითი ნომერი რეესტრში – 4434

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  შალვა რომანაძე იურისტი შალვა რომანაძე ადვოკატი შალვა რომანაძე არბიტრაჟი შალვა რომანაძე ექსპერტიზა შალვა რომანაძე იურიდიული მომსახურება, შალვა რომანაძე კანონი შალვა რომანაძე სასამართლო, შალვა რომანაძე კანონმდებლობა, შალვა რომანაძე