ადვოკატი შელია ირაკლი

ადვოკატი შელია ირაკლი

სიითი ნომერი რეესტრში – 3404

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  შელია ირაკლი იურისტი შელია ირაკლი ადვოკატი შელია ირაკლი არბიტრაჟი შელია ირაკლი ექსპერტიზა შელია ირაკლი იურიდიული მომსახურება, შელია ირაკლი კანონი შელია ირაკლი სასამართლო, შელია ირაკლი კანონმდებლობა, შელია ირაკლი