ადვოკატი შელია ხატია

ადვოკატი შელია ხატია

სიითი ნომერი რეესტრში – 3491

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  შელია ხატია იურისტი შელია ხატია ადვოკატი შელია ხატია არბიტრაჟი შელია ხატია ექსპერტიზა შელია ხატია იურიდიული მომსახურება, შელია ხატია კანონი შელია ხატია სასამართლო, შელია ხატია კანონმდებლობა, შელია ხატია