ადვოკატი შენგელია ავთანდილ

ადვოკატი შენგელია ავთანდილ

სიითი ნომერი რეესტრში – 1992

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  შენგელია ავთანდილ იურისტი შენგელია ავთანდილ ადვოკატი შენგელია ავთანდილ არბიტრაჟი შენგელია ავთანდილ ექსპერტიზა შენგელია ავთანდილ იურიდიული მომსახურება, შენგელია ავთანდილ კანონი შენგელია ავთანდილ სასამართლო, შენგელია ავთანდილ კანონმდებლობა, შენგელია ავთანდილ