ადვოკატი შენგელია დურმიშხანი

ადვოკატი შენგელია დურმიშხანი

სიითი ნომერი რეესტრში – 1420

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  შენგელია დურმიშხანი იურისტი შენგელია დურმიშხანი ადვოკატი შენგელია დურმიშხანი არბიტრაჟი შენგელია დურმიშხანი ექსპერტიზა შენგელია დურმიშხანი იურიდიული მომსახურება, შენგელია დურმიშხანი კანონი შენგელია დურმიშხანი სასამართლო, შენგელია დურმიშხანი კანონმდებლობა, შენგელია დურმიშხანი