ადვოკატი შენგელია ვახტანგ

ადვოკატი შენგელია ვახტანგ

სიითი ნომერი რეესტრში – 2108

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  შენგელია ვახტანგ იურისტი შენგელია ვახტანგ ადვოკატი შენგელია ვახტანგ არბიტრაჟი შენგელია ვახტანგ ექსპერტიზა შენგელია ვახტანგ იურიდიული მომსახურება, შენგელია ვახტანგ კანონი შენგელია ვახტანგ სასამართლო, შენგელია ვახტანგ კანონმდებლობა, შენგელია ვახტანგ