ადვოკატი შენგელია თამარ

ადვოკატი შენგელია თამარ

სიითი ნომერი რეესტრში – 1468

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  შენგელია თამარ იურისტი შენგელია თამარ ადვოკატი შენგელია თამარ არბიტრაჟი შენგელია თამარ ექსპერტიზა შენგელია თამარ იურიდიული მომსახურება, შენგელია თამარ კანონი შენგელია თამარ სასამართლო, შენგელია თამარ კანონმდებლობა, შენგელია თამარ