ადვოკატი შენგელია თეა

ადვოკატი შენგელია თეა

სიითი ნომერი რეესტრში – 3519

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  შენგელია თეა იურისტი შენგელია თეა ადვოკატი შენგელია თეა არბიტრაჟი შენგელია თეა ექსპერტიზა შენგელია თეა იურიდიული მომსახურება, შენგელია თეა კანონი შენგელია თეა სასამართლო, შენგელია თეა კანონმდებლობა, შენგელია თეა