ადვოკატი შენგელია ირაკლი

ადვოკატი შენგელია ირაკლი

სიითი ნომერი რეესტრში – 1994

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  შენგელია ირაკლი იურისტი შენგელია ირაკლი ადვოკატი შენგელია ირაკლი არბიტრაჟი შენგელია ირაკლი ექსპერტიზა შენგელია ირაკლი იურიდიული მომსახურება, შენგელია ირაკლი კანონი შენგელია ირაკლი სასამართლო, შენგელია ირაკლი კანონმდებლობა, შენგელია ირაკლი