ადვოკატი შენგელია პაატა

ადვოკატი შენგელია პაატა

სიითი ნომერი რეესტრში – 737

სპეციალიზაცია: სამოქ. სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  შენგელია პაატა იურისტი შენგელია პაატა ადვოკატი შენგელია პაატა არბიტრაჟი შენგელია პაატა ექსპერტიზა შენგელია პაატა იურიდიული მომსახურება, შენგელია პაატა კანონი შენგელია პაატა სასამართლო, შენგელია პაატა კანონმდებლობა, შენგელია პაატა