ადვოკატი შველიძე ზაქარია

ადვოკატი შველიძე ზაქარია

სიითი ნომერი რეესტრში – 4695

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  შველიძე ზაქარია იურისტი შველიძე ზაქარია ადვოკატი შველიძე ზაქარია არბიტრაჟი შველიძე ზაქარია ექსპერტიზა შველიძე ზაქარია იურიდიული მომსახურება, შველიძე ზაქარია კანონი შველიძე ზაქარია სასამართლო, შველიძე ზაქარია კანონმდებლობა, შველიძე ზაქარია