ადვოკატი შონია გოჩა

ადვოკატი შონია გოჩა

სიითი ნომერი რეესტრში – 2177

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  შონია გოჩა იურისტი შონია გოჩა ადვოკატი შონია გოჩა არბიტრაჟი შონია გოჩა ექსპერტიზა შონია გოჩა იურიდიული მომსახურება, შონია გოჩა კანონი შონია გოჩა სასამართლო, შონია გოჩა კანონმდებლობა, შონია გოჩა