ადვოკატი შოშიაშვილი მიხეილ

ადვოკატი შოშიაშვილი მიხეილ

სიითი ნომერი რეესტრში – 1660

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  შოშიაშვილი მიხეილ  იურისტი შოშიაშვილი მიხეილ  ადვოკატი შოშიაშვილი მიხეილ  არბიტრაჟი შოშიაშვილი მიხეილ  ექსპერტიზა შოშიაშვილი მიხეილ  იურიდიული მომსახურება, შოშიაშვილი მიხეილ  კანონი შოშიაშვილი მიხეილ  სასამართლო, შოშიაშვილი მიხეილ  კანონმდებლობა, შოშიაშვილი მიხეილ