ადვოკატი ძავაშვილი თამარი

ადვოკატი ძავაშვილი თამარი

ადვოკატ ძავაშვილი თამარის სიითი ნომერი რეესტრში – 5904

ადვოკატ ძავაშვილი თამარის სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….