ადვოკატი წოწორია გენადი

ადვოკატი წოწორია გენადი

სიითი ნომერი რეესტრში – 2512

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP- ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  წოწორია გენადი იურისტი წოწორია გენადი ადვოკატი წოწორია გენადი არბიტრაჟი წოწორია გენადი ექსპერტიზა წოწორია გენადი იურიდიული მომსახურება, წოწორია გენადი კანონი წოწორია გენადი სასამართლო, წოწორია გენადი კანონმდებლობა, წოწორია გენადი