ავასტინი

ავასტინი

ავასტინი Medgeo.net-ზე

medgeo.net-ზე განთავსებული პოსტის –  ავასტინი უპირველესი მიზანია, მკითხველს მიაწოდოს არსებული სამეცნიერო მასალების, ოფიციალური აღწერებისა და საზოგადოებრივი აზრის თავისუფალი მიმოხილვა.
medgeo.net-ზე განთავსებული  სტატია – პოსტი მოიცავს შემდეგ ნაწილებს:  ავასტინი საავტორო ანალიტიკური აღწერა; ავასტინი ოფიციალური საფირმო აღწერა; ავასტინი ფასები (ფარდობითი); ავასტინი ანალოგები; ავასტინი სინონიმები; ავასტინი შემცვლელები; ავასტინი კონსულტაციები; ავასტინი გავრცელებული კითხვა–პასუხები; ავასტინი ქიმიური ფორმულები; ავასტინი სტრუქტურული ფორმულები; ავასტინი სოციოლოგიური კვლევები.

.

.

.

.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სამედიცინო საიტების ადმინისტრაციებს: თუკი თქვენ ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე გაქვთ ინტერნეტში გამოქვეყნებული მასალები პრეპარატის –  ავასტინი – შესახებ, ანოტაცია შეგიძლიათ განათავსოთ ამ გვერდზე. ამგვარი ანოტაციების ერთად თავმოყრა და მკითხველისათვის სისტემური სურათის შექმნაა წინამდებარე პოსტის მიზანი. შეგვეხმიანეთ ელფოსტაზე: mpifarm@gmail.com

ბმები:   1. მედიკამენტები;  2. იურიდიული პორტალი

…………..