ავეკორი

ავეკორი

ავეკორი Medgeo.net-ზე

medgeo.net-ზე განთავსებული პოსტის –  ავეკორი უპირველესი მიზანია, მკითხველს მიაწოდოს არსებული სამეცნიერო მასალების, ოფიციალური აღწერებისა და საზოგადოებრივი აზრის თავისუფალი მიმოხილვა.
medgeo.net-ზე განთავსებული  სტატია – პოსტი მოიცავს შემდეგ ნაწილებს:  ავეკორი საავტორო ანალიტიკური აღწერა; ავეკორი ოფიციალური საფირმო აღწერა; ავეკორი ფასები (ფარდობითი); ავეკორი ანალოგები; ავეკორი სინონიმები; ავეკორი შემცვლელები; ავეკორი კონსულტაციები; ავეკორი გავრცელებული კითხვა–პასუხები; ავეკორი ქიმიური ფორმულები; ავეკორი სტრუქტურული ფორმულები; ავეკორი სოციოლოგიური კვლევები.

.

.

.

.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სამედიცინო საიტების ადმინისტრაციებს: თუკი თქვენ ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე გაქვთ ინტერნეტში გამოქვეყნებული მასალები პრეპარატის –  ავეკორი – შესახებ, ანოტაცია შეგიძლიათ განათავსოთ ამ გვერდზე. ამგვარი ანოტაციების ერთად თავმოყრა და მკითხველისათვის სისტემური სურათის შექმნაა წინამდებარე პოსტის მიზანი. შეგვეხმიანეთ ელფოსტაზე: mpifarm@gmail.com

ბმები:   1. მედიკამენტები;  2. იურიდიული პორტალი

…………..