აზერბაიჯანიდან პაციენტების მოზიდვის პროგრამა

ყოველდღიურად უფრო ძლიერდება  აზერბაიჯანიდან პაციენტების მოზიდვის პროგრამა – მოსაზიდი  სამუშაოები მიმდინარეობს ბაქოსა და აზერბაიჯანის მიმდებარე რეგიონებში.
ქართულკლინიკებს, რომლებსაცსურთაზერბაიჯანიდანპაციენტებისმოზიდვაშეუძლიათჩაერთონპროგრამაშიკომპლექსურადანისცალკეულნაწილებში.      პროექტში მონაწილეობის  საწყისი მოთხოვნებია:
1.  დაინტერესებულ  კლინიკაში მკურნალობისა და სერვისის დონე .
შეთავაზებებიუნდაიყოსმკაფიოდაკონკურენტული.
2. დაინტერესებულმა კლინიკამ  უნდა გამოყოს სარეკლამო რესურსები, რათა საუკეთესო კუთხით
იქნეს წარდგენილი აზერბაიჯანის ფართე აუდიტორიისათვის ( საიტი , ფეის–გვერდი, ვიდეო–
სიუჟეტი, ბუკლეტები და ა.შ.) . საზოგადოდ, პაციენტთა რაოდენობა პირდაპირპროპორციულია
მარკეტინგში გაკეთებული ინვესტიციისა , ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ექიმთა
წარდგინებას.
3. კონტრაქტის პირობები, ფასები , სერვისი მისაღები უნდა იყოს  ყველა მხარისათვის .უპირველეს
ყოვლისა–პაციენტებისათვის და აზერბაიჯანოს სამედიცინო ტურიზმის ფირმებისათვის..
კონტაქტი : caumednet@gmail.com