აზიპინი კაფს

აზიპინი კაფს

აზიპინი კაფს Medgeo.net-ზე

medgeo.net-ზე განთავსებული პოსტის –  აზიპინი კაფს უპირველესი მიზანია, მკითხველს მიაწოდოს არსებული სამეცნიერო მასალების, ოფიციალური აღწერებისა და საზოგადოებრივი აზრის თავისუფალი მიმოხილვა.
medgeo.net-ზე განთავსებული  სტატია – პოსტი მოიცავს შემდეგ ნაწილებს:  აზიპინი კაფს საავტორო ანალიტიკური აღწერა; აზიპინი კაფს ოფიციალური საფირმო აღწერა; აზიპინი კაფს ფასები (ფარდობითი); აზიპინი კაფს ანალოგები; აზიპინი კაფს სინონიმები; აზიპინი კაფს შემცვლელები; აზიპინი კაფს კონსულტაციები; აზიპინი კაფს გავრცელებული კითხვა–პასუხები; აზიპინი კაფს ქიმიური ფორმულები; აზიპინი კაფს სტრუქტურული ფორმულები; აზიპინი კაფს სოციოლოგიური კვლევები.

.

.

.

.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სამედიცინო საიტების ადმინისტრაციებს: თუკი თქვენ ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე გაქვთ ინტერნეტში გამოქვეყნებული მასალები პრეპარატის –  აზიპინი კაფს – შესახებ, ანოტაცია შეგიძლიათ განათავსოთ ამ გვერდზე. ამგვარი ანოტაციების ერთად თავმოყრა და მკითხველისათვის სისტემური სურათის შექმნაა წინამდებარე პოსტის მიზანი. შეგვეხმიანეთ ელფოსტაზე: mpifarm@gmail.com

ბმები:   1. მედიკამენტები;  2. იურიდიული პორტალი

…………..