აზიპინი

აზიპინი

აზიპინი Medgeo.net-ზე

medgeo.net-ზე განთავსებული პოსტის –  აზიპინი უპირველესი მიზანია, მკითხველს მიაწოდოს არსებული სამეცნიერო მასალების, ოფიციალური აღწერებისა და საზოგადოებრივი აზრის თავისუფალი მიმოხილვა.
medgeo.net-ზე განთავსებული  სტატია – პოსტი მოიცავს შემდეგ ნაწილებს:  აზიპინი საავტორო ანალიტიკური აღწერა; აზიპინი ოფიციალური საფირმო აღწერა; აზიპინი ფასები (ფარდობითი); აზიპინი ანალოგები; აზიპინი სინონიმები; აზიპინი შემცვლელები; აზიპინი კონსულტაციები; აზიპინი გავრცელებული კითხვა–პასუხები; აზიპინი ქიმიური ფორმულები; აზიპინი სტრუქტურული ფორმულები; აზიპინი სოციოლოგიური კვლევები.

.

.

.

.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სამედიცინო საიტების ადმინისტრაციებს: თუკი თქვენ ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე გაქვთ ინტერნეტში გამოქვეყნებული მასალები პრეპარატის –  აზიპინი – შესახებ, ანოტაცია შეგიძლიათ განათავსოთ ამ გვერდზე. ამგვარი ანოტაციების ერთად თავმოყრა და მკითხველისათვის სისტემური სურათის შექმნაა წინამდებარე პოსტის მიზანი. შეგვეხმიანეთ ელფოსტაზე: mpifarm@gmail.com

ბმები:   1. მედიკამენტები;  2. იურიდიული პორტალი

…………..