აზროცინი

აზროცინი

აზროცინი Medgeo.net-ზე

medgeo.net-ზე განთავსებული პოსტის –  აზროცინი უპირველესი მიზანია, მკითხველს მიაწოდოს არსებული სამეცნიერო მასალების, ოფიციალური აღწერებისა და საზოგადოებრივი აზრის თავისუფალი მიმოხილვა.
medgeo.net-ზე განთავსებული  სტატია – პოსტი მოიცავს შემდეგ ნაწილებს:  აზროცინი საავტორო ანალიტიკური აღწერა; აზროცინი ოფიციალური საფირმო აღწერა; აზროცინი ფასები (ფარდობითი); აზროცინი ანალოგები; აზროცინი სინონიმები; აზროცინი შემცვლელები; აზროცინი კონსულტაციები; აზროცინი გავრცელებული კითხვა–პასუხები; აზროცინი ქიმიური ფორმულები; აზროცინი სტრუქტურული ფორმულები; აზროცინი სოციოლოგიური კვლევები.

.

.

.

.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

სამედიცინო საიტების ადმინისტრაციებს: თუკი თქვენ ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე გაქვთ ინტერნეტში გამოქვეყნებული მასალები პრეპარატის –  აზროცინი – შესახებ, ანოტაცია შეგიძლიათ განათავსოთ ამ გვერდზე. ამგვარი ანოტაციების ერთად თავმოყრა და მკითხველისათვის სისტემური სურათის შექმნაა წინამდებარე პოსტის მიზანი. შეგვეხმიანეთ ელფოსტაზე: mpifarm@gmail.com

ბმები:   1. მედიკამენტები;  2. იურიდიული პორტალი

…………..