აკრილის შპალერი

მშენებლობა  >> აკრილის შპალერი

შპალერი..აკრილის შპალერი შედგება ორი შრისგან: ზედა პოლიმერული და ქვედა ქაღალდის. ზედა შრის დატანა ზედაპირზე ხდება წვეთოვანი მეთოდით.

შპალერი..აკრილის შპალერის ზედაპირზე, რელიეფური ნახატი ტოვებს ფართო ფუნჯით წასმულის, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში კი ამობურცული წერტილების იმიტაციას.

ვინილის შპალერისგან განსხვავებით, აკრილის შპალერი არ გამოირჩევა წყლის ამტანობით და ცვეთამედეგობით. ამიტომ არ არის რეკომენდებული მისი სამზარეულოში და აბაზანაში გამოყენება.

_______________________________________

თხევადი შპალერი

 ….