ალეკო ხელაია

წინამდებარე ჯირკვლის – პროსტატის ლოკალურად გავრცობილი კიბოს ოპერაციული მკურნალობა. (მოყვანილი მასალები გამოქვეყნდა ევროპის უროლოგთა ასოციაციის 24-ე კონგრესზე, სტოკჰოლმი, შვედეთი)  . . დისტანციური კონსულტაციები.     http://www.medgeo.net/2010/02/03/aleko_xelaia-2/