ალეკო ხელაია

როგორ უნდა მოიქცეს მამაკაცი წინამდებარე ჯირკვლის კიბოს დროს (ლოკალური, ლოკალურად გავრცობილი და გავრცობილი ფორმები). ჰორმონალური მკურნალობა.    . დისტანციური კონსულტაციები.  http://www.medgeo.net/2010/02/03/aleko_xelaia-2/